About Image

Chúng tôi muốn dùng kỹ năng của mình để thực hiện những ý tưởng của khách hàng thông qua việc nghiên cứu,
phát triển application hằng ngày.
Chúng tôi trân trọng mỗi một “sự gặp gỡ” cũng như “duyên” để tạo ra những giá trị tốt nhất.
CONNECTION – Tập hợp những thành viên tôn trọng lẫn nhau
CREATION – Sáng tạo ra những giá trị mới
AND THE SCENERY BEYOND – Kết nối những người người bạn mới

NHIỆM VỤ

M2 Vietnam đặt ra hai mục tiêu hàng đầu trong suốt quá trình tồn tại.
Thứ nhất, đối với khách hàng thì chúng tôi luôn hướng đến chữ “Best”.
Để làm được điều đó, chúng tôi không chỉ nâng cao kỹ thuật, đảm bảo tiến độ dự án mà chúng tôi luôn suy nghĩ, tìm
kiếm những giải pháp giúp khách hàng giải quyết các vấn đề đang gặp phải. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng
khách hàng trên bước đường chinh phục những điều tốt đẹp nhất.
Thứ hai, đối với chính mình thì chúng tôi cũng luôn hướng đến chữ “Best”.
Việc một team được thành lập bởi những thành viên khác biệt về kỹ năng, tính cách, suy nghĩ để phát triển những điều
mới không phải là một việc đơn giản và có rất nhiều trở ngại cản trở team phát triển.
Dù là như vậy thì ở M2 Vietnam, chúng tôi muốn xây dựng một công ty mà ở đó, tất cả các thành viên đều có thể mở
rộng tấm lòng, tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau để cùng phát triển.

Lĩnh vực kinh doanh của M2 Vietnam

Trụ sở công ty đặt tại thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu nhận phát triển các phần mềm từ khách hàng Nhật là chính, ngoài
ra công ty còn cung cấp dịch vụ phát triển, quản lý phần mềm.
Công ty có các kỹ sư người Nhật tại trụ sở để hỗ trợ, đồng thời giữ liên lạc chặt chẽ với công ty mẹ tại Nhật để đảm bảo
cung cấp dịch vụ cho khách hàng với chất lượng tương đương các công ty trong nước.
Lĩnh vực chính là cung cấp phát triển các dịch vụ Web, website, app điện thoại. Đối với công ty thì việc đảm bảo chất lượng software, đảm bảo kỳ hạn cho khách hàng là điều hiển nhiên cần đạt được. Ngoài ra công ty còn luôn nhận được những đánh giá tích cực từ khách hàng vì công ty không chỉ tạo ra sản phẩm theo đúng yêu cầu của khách hàng mà luôn đề xuất ý kiến để sản phẩm có thể giúp khách hàng đạt được hiểu quả hơn trong kinh doanh.

Kỹ thuật
của M2 Vietnam

Chúng tôi có thể đối ứng với hầu hết các kỹ thuật cần thiết để phát triển mobile application, web application. Chúng tôi đảm bảo trình độ của các kỹ sư có thể đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

 • Ngôn ngữ

  Javascript, PHP, Python, Ruby, Go, C/C++, C#, Objective-C, Kotlin, swift, Visual Basic, SQL

 • Framework

  React, Angular, Vue.js, Laravel, Symfony, CakePHP, CodeIgniter, .NET, Spring Boot, Ruby on Rails, Flutter, React Native 

 • Database

  MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQLServer, 

 • Server

  Apache, Nginx, Tomcat

 • Cloud service

  Google Cloud Platform, AWS, Microsoft Azure, Heroku

 • OS

  Windows, Mac OS, Android, iOS, Linux

 • Khác

  HTML5, CSS, Node.js, Docker, Kubernetes, VirtualBOX, Git, SVN, Wordpress, EC-CUBE

Giới thiệu về M2 Holdings

Giới thiệu về Công ty M2 Holdings
Công ty M2 VietNam là công ty con của Công ty M2 Holdings có trụ sở chính đặt tại Tokyo, Nhật Bản.
M2 Holdings hoạt động trong nhiều lĩnh vực với các chuyên gia ở Nhật trong mảng AI, SI, đào tạo Cloud, mảng data, bao
gồm cả mảng phát triển phần mềm mà cụ thể là M2 VietNam.
Mỗi mảng hoạt động của công ty tuy hoạt động độc lập nhưng vẫn hỗ trợ tích cực lẫn nhau. Hiện tại M2
VietNam cũng hoạt động trong các lĩnh vực trên với trọng tâm là phát triển các dịch vụ web, phát triển các software
cho các khách hàng là doanh nghiệp Nhật.

Các dự án của M2 Vietnam

System quản lý thông tin sức khỏe

Đây là system dùng để quản lý sức khỏe của người cao tuổi sống trong viện dưỡng lão.
Chúng tôi thực hiện từ bước đưa ý tưởng, và việc phát triển hệ thống sẽ được hiến hành ở Việt Nam.
Web application và SP application đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, hiện đã chuyển qua giai đoạn bảo trì và quản lý theo yêu cầu từ khách hàng.


Kỹ thuật: Google App Engine, Google Cloud Datastore, Angular, CodeIgniter, Flutter, Firebase

Website đăng các sáng tác manga tự viết

Đây là dịch vụ để những người bình thường, không phải tác giả cũng có thể công khai tác phẩm manga của mình
Đặc trưng của dịch vụ này là những thành viên của các nhà xuất bản lớn sẽ xem và để lại ý kiến, qua đó thúc đẩy việc tìm kiếm những Tác giả sáng tác manga (Mangaka) mới.


Kỹ thuật: React, Redux, Laravel, PHP, AWS, Nginx, Amazon Aurora, Amazon Dynamo DB